Temizlik

Temizlik, yüzeylerdeki gözle görülür kir ve gıda artıklarının uzaklaştırılması işlemidir. Temizlik işlemi, bilinçli bir şekilde, belli aralıklarla ve konusunda uzman bir ekip tarafından yapılmalıdır.

Temizlik, her insanın özel ve profesyonel hayatında olması şart olan bir alışkanlıktır. Çünkü temiz ve hijyen olmadan sağlıklı bir yaşam sürmek söz konusu değildir.

Temizliğin ne olduğunu anlamak için, temizliğin hedefinde olan hijyen ve getirilerinin anlaşılması şarttır. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır.

Yaşam alanlarımızın hijyen düzeyi uygulanan temizlik neticesinde belirlenir. Temizliğin asıl amacı hijyen ortamları yaratmak ve bu ortamlarda bulunan bireylerin sağlığını korumaktır.

Temizlik insan tarafından ve insan için yapılan bir uygulamadır. Gerek temizlik sırasında gerek temizlik sonrasında insan sağlığı her şeyin üstünde tutulmalıdır.

Temizlik kişisel bir konudur. Temizlik sadece kirlilik belirtilerinin ortaya çıktığı durumlarda yapılması gereken bir uygulama olarak ele alınmamalıdır. Bazı temizlik uygulamaları sürekli ve düzenli olarak yapılmak durumundadır.

Dezenfeksiyon, gıda ve gıda ile temas eden yüzeylerde bulunan ve kirlenmeye yol açabilecek mikro-organizma sayısının zararlı etki yapmayacak düzeye indirilmesidir.

Temizlik uygulaması sırasında kullanılan başlıca araç deterjandır. Yalnız su kullanılarak yapılan temizlik sonucunda çıkarılamayan kirler deterjan adı verilen birtakım kimyasal maddelerin yardımıyla ortamdan uzaklaştırılır ve ortam dezenfekte edilmiş olur.

Temizlik sırasında kullanılan maddelerin kullanıcı üzerindeki etkileri dikkate alınmalı, kullanıcının sağlığı her zaman güvence altına alınmalıdır.

Temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, kullanılacak kimyasalların dezenfektan özelliği taşımanın yanı sıra kullanıcı için zehirli olmayan ve kullanılan yüzeylerde zehir kalıntısı bırakmayan maddeler olmalarıdır.